Publicēts: 2019-08-30 20:31:11 CEST
Valmieras stikla škiedra
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēts konsolidētais finanšu pārskats par 2019.gada pirmajiem 6 mēnešiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA konsolidētais neto apgrozījums sasniedz EUR 70,94 miljonus

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - VALMIERA GLASS GRUPA vai GRUPA) konsolidētais neto apgrozījums 2019.gadā 6 mēnešu periodā sasniedzis 70,94 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2018.gada 6 mēnešu GRUPAS rezultātu, vērojams pieaugums par 10 miljoniem eiro. VALMIERA STIKLA SKIEDRA AS neto apgrozījums pirmajos sešos 2019.gada mēnešos uzrāda 48,3 miljonus eiro (-0,35% pret 6M 2018), VALMIERA GLASS UK Ltd. piedzīvoja 7,77% pieaugumu un P-D VALMIERA GLASS USA Corp. sasniedza 18 miljonus jeb 56% pieaugumu pret periodu 2018.gadā.

GRUPAS EBITDA, EBIT un tīrā peļņa uzrāda kritumu, visi trīs rādītāji ievērojami samazinājušies pret 2018.gada pirmo ceturksni. EBITDA samazinājusies par 6,61 miljonu (-122%), EBIT par 4,51 miljonu (-243%) un tīrā peļņa par 4,61 miljonu (-164%). Samazinājumu galvenokārt veido ASV uzņēmuma rezultāti, – 2019.gada pirmajā pusē uzņēmums cieta 11,8 miljonu eiro zaudējumus. Tikmēr uzņēmumi Latvijā un Apvienotajā Karalistē demonstrēja stabilitāti un pozitīvus rezultātus: AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA strādāja ar 2,43 miljonu eiro tīro peļņu un VALMIERA GLASS UK Ltd. ar tīro peļņu 1,43 miljonu eiro apmērā. EBITDA marža periodā bija -1,65%, tīrās peļņas marža bija -10,5% un konsolidētā ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) bija -16,38%.

2019.gada pirmajā pusgadā GRUPAS mātes kompānija AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA eksportēja saražotos produktus uz 45 pasaules valstīm, eksporta apjomu 97%. Galvenie VALMIERA GLASS GRUPAS noieta tirgi saglabājušies nemanīgi, bet nedaudz mainījies to īpatsvars: 63% realizēti Eiropas Savienības valstīs, 15% - Ziemeļamerikā, 3% - NVS valstīs un 19% eksportēti uz citām valstīm (t.sk. Šveice, Japāna, Dienvidkoreja, AAE u.c.). Pirmajos gada sešos mēnešos visstraujākais VALMIERA GLASS GRUPAS realizācijas apjoma pieaugums vērojams Ziemeļamerikā, salīdzinot ar 2018.gada pirmo pusgadu, eksports pieaudzis par 82%. Kopumā GRUPAS pārdošanas apjoms palielinājies par 16% pret to pašu periodu 2018.gadā.

2019.gada pirmajā pusē VALMIERA GLASS GRUPA vidēji nodarbināja 1 326 darbiniekus, attiecīgi katrā uzņēmumā: VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS – 1 116, VALMIERA GLASS UK Ltd. – 133 un P-D VALMIERA GLASS USA Corp. – 77.

Par VALMIERA GLASS GRUPU:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā saukta – VALMIERA GLASS GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. VALMIERA GLASS GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. VALMIERA GLASS GRUPA ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250°C.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

Pielikumi


Financial_report_6M_2019_EN.pdf
Finansu_parskats_6M_2019_LV.pdf