Publicēts: 2019-08-30 19:50:19 CEST
Valmieras stikla škiedra
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēta konsolidēta finanšu informācija par 2019. gada pirmajiem 3 mēnešiem

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA noslēdz pirmo ceturksni ar 35,8 miljonus eiro konsolidēto neto apgrozījumu

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - VALMIERA GLASS GRUPA vai GRUPA) konsolidētais neto apgrozījums šī gada pirmajos trijos mēnešos sastāda 35,8 miljonus eiro, liecina AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019.gada pirmā ceturkšņa neauditētā konsolidētā finanšu informācija. Neto apgrozījums ir palielinājies par 4,59 miljoniem eiro jeb 15% pret attiecīgo laika periodu 2018.gadā.

GRUPAS EBITDA, EBIT un tīrā peļņa uzrāda kritumu, visi trīs rādītāji ievērojami samazinājušies pret 2018.gada pirmo ceturksni. EBITDA samazinājusies par 4,96 miljoniem eiro (-97%), EBIT par 4,43 miljoniem (-228%) un tīrā peļņa par 3,62 miljoniem eiro (-344%). Samazinājumu galvenokārt veido ASV uzņēmuma rezultāti – 2019.gada pirmajā ceturksnī uzņēmums cieta 5,13 miljonu eiro zaudējumus. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA strādāja ar 1,91 miljonu eiro tīro peļņu un VALMIERA GLASS UK Ltd. uzrādīja tīro peļņu 0,47 miljonu eiro apmērā. Tikmēr EBITDA marža uzrādīja 0,45%, tīrās peļņas marža bija -7,18% un konsolidētā ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) bija -5,68%.

Pirmajā ceturksnī GRUPAS mātes kompānija AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA eksportēja produktus uz 43 pasaules valstīm, eksporta apjomam sasniedzot 98%. Galvenie GRUPAS noieta tirgi saglabājušies nemainīgi: 62% realizēti Eiropas Savienības valstīs, 22% - Ziemeļamerikā, 1% - NVS valstīs un 15% eksportēti uz citām valstīm (t.sk. Šveice, Japāna, Dienvidkoreja, AAE u.c.). Kopumā GRUPAS pārdošanas apjoms palielinājies par 22% pret to pašu periodu 2018.gadā.

Pārdošanas apjoms palielinājies E-stikla būvniecības un nepiesūcinātam sietam (jēlsiets), neaustiem materiāliem ar termoizturību 600°C, kā arī augsta satura SiO2-stikla neaustiem materiāliem ar termoizturību 1000°C. Minēto produktu pārdošanas apjoms pieaudzis par 10% pret to pašu periodu 2018.gadā. Pārējos produktu segmentos vērojama stabilitāte vai neliels samazinājums.


Par VALMIERA GLASS GRUPU:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā saukta – VALMIERA GLASS GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. VALMIERA GLASS GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. VALMIERA GLASS GRUPA ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250°C.

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com