Paskelbta: 2019-08-30 16:00:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarus AB “Žemaitijos pienas“ grupės 2019 m. I pusmečio rezultatas


         AB“Žemaitijos pienas“ grupės preliminarūs 2019 m. pirmojo pusmečio konsoliduoti  neaudituoti  pardavimai sudarė  87,7 mln. EUR t.y. 3,56 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį.
         Preliminarus konsoliduotas neaudituotas AB“Žemaitijos pienas“ grupės rezultatas per 2019 metų šešis mėnesius yra 4,28 mln. EUR  grynojo pelno.

Teisininkas         
G. Keliauskas
+ 370 444 22208
g.keliauskas@zpienas.lt