Paskelbta: 2019-08-30 15:29:51 CEST
AB "Rokiškio sūris"
Pusmečio informacija

AB "Rokiškio sūris" grupės 2019 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

2019 m. sausio-birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės  pardavimai sudarė 89,168 mln. eurų – 12,75 proc. mažiau nei analogišku laikotarpiu pernai (102,202 mln. eurų).

AB „Rokiškio sūris“ grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) per pusmetį augo daugiau kaip 13 kartų  - nuo 206 tūkst. eurų pernai iki 2,793 mln. eurų šiemet.

AB „Rokiškio sūris“ grupės grynasis nuostolis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 2,3 karto – nuo 3,685 mln. iki 1,570 mln. eurų.

2019 m. sausį-birželį sumažėjusias pardavimo pajamas lėmė praėjusiais metais kartu su strateginiu partneriu Naujosios Zelandijos pieno pramonės koncernu „Fonterra“ pakeista įmonės strategija didinti kietųjų sūrių gamybą.

Pagaminti kietieji sūriai gali būti parduodami tik po brandinimo, kuris trunka mažiausiai vienerius metus. Per metus nuo praėjusių metų liepos mėn. pagaminta 32,4 mln. eurų vertės tokios produkcijos, kuri dar laukia realizavimo. Tuo tarpu išlaidos šiems sūriams pagaminti jau patirtos.

Pridedama:

  1. Bendrovės neaudituotas konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Direktorius
Dalius Trumpa
+370 458 55200

Priedai


2019 m 6 men konsoliduotas pranesimas ir finansines ataskaitos.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf