Publicēts: 2019-08-30 15:17:24 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Finanšu pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem

Akciju sabiedrība “Ditton pievadķēžu rūpnīca” publicē nerevidētu finanšu pārskatu par 2019.gada 6 mēnešiem (sk. pielikumu).


R.Zarāns

Valdes priekšsēdētājs


finansu parskats 6 men 2019_lv.pdf