Publicēts: 2019-08-30 12:28:31 CEST
Storent Investments
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Storent Investments AS starpposmu pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem

Iekšēja informācija, 2019-08-30 12:28 CEST --  

Storent grupas kopējie ieņēmumi 2019. gada sešos mēnešos nedaudz pieauga, salīdzinājumā ar to pašu periodu 2018. gadā. Rezultāti mainās atkarībā no konkrētās valsts. Nomas ieņēmumi pieauga lielākoties pateicoties Storent spēcīgajai pozīcijai Latvijas un Lietuvas tirgos. Latvijas un Lietuvas uzņēmumi ir visienesīgākās vienības Storent grupā.

2019. gada pirmajā pusē Storent grupa ir turpinājusi spēcīgi augt. Atlikušo gada pusi grupas vadība koncentrēs savu uzmanību uz reģioniem, kas pirmajā gada pusē nesniedza pozitīvu rezultātu. Prognozes trešajam kvartālam ir pozitīvas visās valstīs, būvniecības sezona ir sākusies un vairāki gan lielāki, gan vidēja mēroga projekti ir aizsākušies. 2019.gada jūlijā Storent Baltijas uzņēmumi ieviesa inovatīvu elektronisko dokumentu parakstīšanas risinājumu, kas bāzēts uz Smart-ID lietotni. Šis ir pirmais tāda veida risinājums tehnikas nomas tirgū Baltijā, un tas ļauj ātrāk un ērtāk veikt klientu autorizāciju kā nomas punktos, tā arī celtniecības objektos.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


Storent interim report Jan-Jun 2019 LAT.pdf