Publicēts: 2019-08-30 11:55:11 CEST
VEF Radiotehnika RRR
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

AS “VEF Radiotehnika RRR” pamatdarbības veidi 2019. gadā bija:  
1.       Nekustāmā īpašuma iznomāšanas pakalpojumu sniegšana;  
2.       Akustisko sistēmu ražošana, to korpusu iepirkšana un realizācija.
Jauni pamatdarbības veidi, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, nav apgūti.  
Nākotnē Sabiedrība plāno atjaunot akustisko sistēmu ,ražošanas organizēšanu un realizāciju.        
                     
Sabiedrības darbība pārskata periodā:              
Sabiedrība finanšu periodu noslēdza ar sekojošiem rezultātiem:            
  Rezultāts pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem                  28'405 EUR  
  Neto rezultāts                      28'405 EUR  
Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 88'437 EUR apmērā.        

 


VEFRadiotehnikaRRR30062019RFB.pdf