Paskelbta: 2019-08-30 08:06:40 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Pusmečio informacija

2019 m. pirmojo pusmečio AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonės ir įmonių grupės neaudituoti veiklos rezultatai

Neaudituotais duomenimis per 2019 metų šešis mėnesius AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai siekė 50,414 mln. eurų, tai yra 28,6 procentais daugiau nei per šešis 2018 metų mėnesius. 2018 m. šešių mėn. pardavimai buvo 39,208 mln. eurų. 2019 metų pirmą pusmetį bendrovė uždirbo 0,807  mln. eurų grynojo pelno,  2018 metais per I pusmetį bendrovė patyrė 0,664 mln. eurų nuostolį.
AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 49,324 mln. eurų, kurios lyginant su per 2018 metų I pusmečio pajamomis 45,567 mln. eurų padidėjo 8,2 procentais. Per ataskaitinį laikotarpį grupė uždirbo 0,903 mln. eurų grynojo pelno. 2018 metais per I pusmetį įmonių grupė patyrė 0,879 mln. eurų nuostolį.
Bendrovės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, per 2019 m. šešis mėnesius  yra 1,592 mln. eurų,  2018 m. I pusm. – 0,005 mln. eurų. Grupės EBITDA per 2019 m. šešis mėnesius  yra 1,797 mln. eurų,  2018 m. I pusm. – 0,003 mln. eurų.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Tel.: 8 45 505 503

Priedas


PST 2019 I pusm.ataskaita Lt.pdf