Published: 2019-08-29 10:48:34 CEST
Veðskuldabréfasjóður ÍV
Half Year financial report

Veðskuldabréfasjóður ÍV - Birting 6 mánaða árshlutareiknings 2019

Árshlutareikningur fagfjárfestasjóðsins Veðskuldabréfasjóðs ÍV er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða.

Hagnaður varð á rekstri sjóðsins á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2019 að fjárhæð 40,8 millj. kr. samanborið við 51,8m.kr árið 2018.
Hrein eign sjóðsins nam 1.124 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Attachment


Veðskuldabréfasjóður ÍV - 6 mán. árshlutareikningur 30062019.pdf