Published: 2019-08-28 16:15:59 CEST
Kaldalón hf.
Skráningarskjal

Kaldalón hf: Birting skráningarskjals Kaldalóns hf. o.fl. / Publication of Kaldalón hf. 's Company Description etc.


Birting skráningarskjals og samþykki um töku hlutabréfa til viðskipta á First North markað Nasdaq Iceland hf.

Kaldalón hf. hefur birt skráningarskjal vegna fyrirhugaðrar töku allra útgefinna hlutabréfa félagsins (hér eftir ,,hlutirnir") til viðskipta á First North Iceland. Í kjölfar birtingar skráningarskjals hafa öll skilyrði fyrir töku hlutanna til viðskipta á First North Iceland verið uppfyllt og hefur Nasdaq Iceland hf. samþykkt töku þeirra til viðskipta.

Heildarfjöldi útgefinna hluta í félaginu er kr. 3,641,570,537. Hver hlutur er 1 íslensk króna að nafnverði. Hlutirnir eru gefnir út rafrænt í kerfum Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. og er ISIN númer þeirra IS0000029114. Auðkenni hlutanna í kerfum First North Iceland er KALD.

Nánari upplýsingar um Kaldalón og hlutabréf Kaldalóns má finna í skráningarskjalinu sem er dagsett í ágúst 2019, og birt á vef félagsins, https://kaldalon.is/fjarfestar/.

Um Nasdaq First North

Nasdaq First North er skilgreint sem markaðstorg fjármálagerninga (e. Multilateral Trading Facility) rekið af Nasdaq Nordic kauphöllunum (Nasdaq First North Denmark er skilgreint sem hliðarmarkaður). Markaðurinn hefur ekki lögbundinn sess sem skipulegur markaður innan Evrópusambandsins. Félög á Nasdaq  First North lúta reglum Nasdaq First North en ekki þeim lagalegu kvöðum sem fylgja því að skrá fyrirtæki á skipulegan verðbréfamarkað. Áhættan við slíka fjárfestingu getur verið meiri en á Aðalmarkaði.

Viðurkenndur ráðgjafi

Fyrirtækjaráðgjöf Kviku er viðurkenndur ráðgjafi félagsins í aðdraganda og undirbúningi skráningar. Kvika er með starfsleyfi sem viðskiptabanki skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, og er undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Kvika er viðurkenndur ráðgjafi (e. Certified Adviser) á First North markaðnum. Nasdaq Iceland mun gegna eftirliti í kjölfar töku hlutanna til viðskipta.  

Opinn fundur með fjárfestum

Í tilefni af töku hlutabréfa Kaldalóns til viðskipta á First North markaðnum heldur Kaldalón opinn kynningarfund þann 29. Ágúst 2019, kl. 17:00, í höfuðstöðvum GAMMA, að Garðastræti 37, 101 Reykjavík. Bjóðum alla velkomna.

......

Publication of a Company Description and approval of admission to trading on the First North market of Nasdaq Iceland hf.

Kaldalón hf. has published a company description in relation to the proposed admission to trading of all of the issued shares of the Company (the "shares") on First North Iceland. Following the publication of the Company Description all conditions for admission of the shares to trading on First North Iceland have been fulfilled and Nasdaq Iceland hf. has approved their application for admission to trading.

The total number of the Company's issued shares is ISK 3,641,570,537. Each share in the Company corresponds to one Icelandic króna in nominal value or multiple thereof. The Company's shares are registered electronically at Nasdaq CSD Iceland hf. The ISIN number for the shares is IS0000029114. The shares' symbol on First North Iceland is KALD.

For further information on Kaldalón and Kaldalón's shares, a reference is made to Kaldalón‘s Company Description, dated August 2018, published on the Company's website, www.kaldalon.is/investors.

Nasdaq First North

Nasdaq First North is regulated as a multilateral trading facility, operated by the different exchanges within Nasdaq Nordic (Nasdaq First North Denmark is regulated as an alternative marketplace). It does not have the legal status as an EU-regulated market. Companies on Nasdaq First North are subject to the rules of Nasdaq First North and not the legal requirements for admission to trading on a regulated market. The risk in such an investment may be higher than on the main market.

Certified Adviser

Kvika‘s Corporate Finance department has been Kaldalón‘s certified advisor in the preparation and execution of the listing. Kvika holds an operating licence to operate as a commercial bank under the Icelandic Act on Financial Undertakings, no. 161/2002 and is regulated by the Icelandic Financial Supervisory Authority. Kvika is approved by Nasdaq Iceland as a First North Certified Adviser. The Issuer has chosen to be fully Exchange-monitored after the shares have been admitted to trading, meaning that it will not have a Certified Adviser on a continuous basis.

Open meeting with investors

On the occasion of the admission of Kaldalón's shares to trading on the First North market, Kaldalón will hold an open introductory meeting. The meeting will take place on 29 August 2019, at 17:00 pm, in GAMMA‘s headquarters in Garðastræti 37, 101 Reykjavík. We invite everyone to attend.


 

 

Viðhengi


Company description Kaldalón 28.08.2019.pdf