Publicēts: 2019-08-24 17:50:02 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu informācija

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada 6 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2019. gada 23. augustā.

Latvija, 2019-08-24 17:50 CEST -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada 6 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2019. gada 23. augustā.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_6M 2019_Final_.pdf