Paskelbta: 2019-08-23 13:12:37 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

2019 m. rugsėjo 02 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių papildymo aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Obligacijos
ISIN kodas LT0000670036
Emisijos dydis iki papildymo 215 mln. eurų
Emisijos dydis po papildymo nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 100 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 2 270
Apmokėjimo data 2019-09-04
Išpirkimo data 2025-11-21
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) 0,8 proc.
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2019-11-21;
2020-11-21;
2021-11-21;
2022-11-21;
2023-11-21;
2024-11-21;
2025-11-21.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCB08025A
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNB08025A

 Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.comPavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.