Publicēts: 2019-08-22 15:12:05 CEST
New Hanza Capital
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

New Hanza Capital 2019.gada pirmais pusgads: pieaug ieguldījumu apjoms un labi darbības rezultāti

Rīga, Latvija, 2019-08-22 15:12 CEST -- Šī gada pirmajos sešos mēnešos New Hanza Capital, AS palielinājis koncerna īpašumā esošo ieguldījuma objektu skaitu līdz 11 īpašumiem, kuru kopējā tirgus vērtība pārsniedz 47,7 miljonus eiro. Koncerna peļņa pirms nodokļiem pirmajā pusgadā sasniedza 258,7 tūkstošus eiro, savukārt sabiedrība strādājusi ar peļņu pirms nodokļiem 155,7 tūkstoši eiro apmērā. Koncerna un sabiedrības rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna sasniegtie finanšu rezultāti:

  • ieņēmumi 2019. gada pirmajā pusgadā ir 1,8 miljoni eiro;
  • modificētā EBITDA* 2019. gada pirmajā pusgadā ir 633,5 tūkstoši eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • bruto aktīvi, salīdzinot ar stāvokli 2018. gada beigās, auguši par 11,8%, sasniedzot 62,7 miljonus eiro.

Pateicoties stratēģiski nozīmīgu nekustamo īpašumu iegādei un to efektīvai pārvaldīšanai, pirmajā pusgadā tika novērots 20% palielinājums sabiedrības biroju telpu vidējās nomas maksās. Nomas maksas palielinājums sagaidāms arī turpmāk, ievērojot darbu pie nomnieku piesaistes no jauna iegādātajās ēkās un nomnieku rotāciju citos īpašumos.

Biroju ēkā Brīvības gatvē 214M (bijušajā VEF teritorijā) turpinās sagatavošanas darbi rekonstrukcijas projektam. Plānveida nomnieku rotācija notiek noliktavu telpās – loģistikas centrā “Piepilsētas”, kur uz jūnija beigām bija 60% aizpildījums.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums, kas savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā. Uzņēmuma komercīpašumu portfelī ir VEF biroju ēkas, airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, biroju ēka Elizabetes ielā 23, loģistikas centri Rīgā un Ķekavas novadā, kā arī citi īpašumi. Kopējā iznomājamā telpu platība pārsniedz 77 000 m2.

         Jānis Bunte
         Sabiedrisko attiecību speciālists
         Tel.: +371 6777 5432


NHC AS IIQ2019_LV.pdf