Paskelbta: 2019-08-19 11:06:27 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2019 m. rugpjūčio 19 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000630063
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB01022C
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB01022C
Atsiskaitymo data 2019-08-21
Išpirkimo data 2022-03-20
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,1
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,170
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,131
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % -0,115
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 41 862 500
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 1 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 15 000 000,00
Apyvarta, EUR 15 095 805,68

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.