Paskelbta: 2019-08-16 12:12:36 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. rugpjūčio 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-08-16 12:12 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. rugpjūčio 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,1291 3,0185 10,3417 255954,3698
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,7609 0,8044 155,8935 210868,101
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2763 789,2607 0,2283 744540,1284
INVL Baltijos fondas 37,9252 59,243722 52,735248 117426,914724

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com