Avaldatud: 2019-08-16 08:52:51 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Baltika aktsiate vaatlusmärke aluste täiendamine

Tallinn, Eesti, 2019-08-16 08:52 CEST -- a 

Nasdaq Tallinn otsustas 16. augustil 2019.a. täiendada AS-i   Baltika aktsiatele (BLT1T, ISIN kood: EE3100145616) lisatud vaatlusmärke aluseid Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.6 sätestatud alustel.

Börsi Reglemendi osa “Järelevalve” (edaspidi: JV) punkti 3.5 alapunktide kohaselt on Börsil õigus lisada kauplemissüsteemis ja oma veebilehel kuvatavale kauplemisinformatsioonile väärtpaberi tähise juurde vaatlusmärge, juhtimaks turul osalejate tähelepanu väärtpaberi või selle emitendiga seotud olulist tähtsust omada võivale asjaolule.

JV punkti 3.5.4.6. kohaselt on vaatlusmärke lisamise üheks asjaoluks ülevõtmispakkumise tegemine emitendi aktsiate suhtes või selle tegemise kavatsusest teatamine.

AS Baltika suuraktsionär KJK Fund SICAV-SIF teatas 16.08.2019 kavatsusest teha ülevõtmispakkumine kõikide AS Baltika aktsiate omandamiseks.

AS Baltika aktsiatele on vaatlusmärge lisatud alates 21.märtsist 2019 vastavalt Börsi reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.8. sätestatud alustel.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.