Paskelbta: 2019-08-14 15:40:00 CEST
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2019 m. rugpjūčio 14 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonę dėl tarp LITGRID AB ir UAB „EPSO-G“ ketinamo sudaryti valdymo holdingų paslaugų pirkimo sandorio. Audito komiteto nuomone, sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas, jis yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID AB akcininkų, kurie nėra valdymo paslaugų sandorio šalis, atžvilgiu, kadangi bus teikiamos paslaugos, kurių tikslas veiklos optimizavimas ir efektyvinimo didinimas, racionaliai panaudojant UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdomus resursus.

Dėl sutarties sudarymo LITGRID AB valdyba ketina spręsti 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 6 dalyje bendrovei nustatyta pareiga sudaryti galimybes akcininkams susipažinti su šia nuomone akcinės bendrovės buveinėje.  Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos bendrovė šios nuomonės kopiją perduoda akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone akcinės bendrovės buveinėje A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, bendrovės darbo valandomis, apie pageidavimą susipažinti pranešęs žemiau nurodytu telefonu ar el. paštu prieš 1 darbo dieną.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu