Paskelbta: 2019-08-14 13:01:59 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

Vilnius, Lietuva, 2019-08-14 13:01 CEST -- 2019 m. rugpjūčio 26 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Obligacijos
ISIN kodas LT0000610081
Emisijos dydis nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 100 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 3653
Apmokėjimo data 2019-08-28
Išpirkimo data 2029-08-28
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) nustatoma aukciono metu
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2020-08-28;
2021-08-28;
2022-08-28;
2023-08-28;
2024-08-28;
2025-08-28;
2026-08-28;
2027-08-28;
2028-08-28;
2029-08-28.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCB00029A
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNB00029A

 

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com