Paskelbta: 2019-08-13 15:55:44 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Grigeo“ perleido UAB „Grigeo Packaging“ akcijas dukterinei bendrovei ir iš dukterinių bendrovių įsigijo 50 proc. UAB „Grigeo Recycling“ akcijų

AB „Grigeo“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), 2019 m. rugpjūčio 13 d. perleido 100 proc. nuosavybės teise valdomų dukterinės bendrovės UAB „Grigeo Packaging“, juridinio asmens kodas 302329061, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, akcijų (toliau - Akcijos), kitai Bendrovės 100 proc. kontroliuojamai bendrovei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, juridinio asmens kodas 302416687, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

UAB „Grigeo Packaging“ akcijos, kaip nepiniginis įnašas, perleistos UAB „Grigeo investicijų valdymas” 2019 m. rugpjūčio 13 d. sudarytos Akcijų pasirašymo sutarties pagrindu. Bendrovė Akcijomis, kaip nepiniginiu įnašu, apmokėjo naują UAB „Grigeo investicijų valdymas“ akcijų emisiją, nuosavybės teise įgydama visas naujos emisijos UAB „Grigeo investicijų valdymas“ akcijas. Vadovaujantis nepriklausomo turto vertintojo 2019 m. rugpjūčio 8 d. verslo vertinimo ataskaita, perleistų 100 proc. UAB „Grigeo Packaging“ akcijų vertė yra 15 620 000 EUR.

2019 m. rugpjūčio 13 d. Bendrovė su UAB „Grigeo investicijų valdymas“ sudarė vertybinių popierių (akcijų) pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Bendrovė iš UAB „Grigeo investicijų valdymas“ įsigijo UAB „Grigeo Recycling“, juridinio asmens kodas 302529158, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, akcijų, sudarančių 10,81 proc. UAB „Grigeo Recycling“ įstatinio kapitalo. Sandorio vertė yra 230 400 EUR. Akcijų pardavimo kaina nustatyta atsižvelgiant į nepriklausomo turto vertintojo 2019 m. rugpjūčio 8 d. verslo vertinimo ataskaitą.

2019 m. rugpjūčio 13 d. Bendrovė su Bendrovės netiesiogiai valdoma dukterine bendrove AB „Grigeo Klaipėda“, juridinio asmens kodas 141011268, buveinės adresas Nemuno g. 2, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, sudarė vertybinių popierių (akcijų) pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Bendrovė iš AB „Grigeo Klaipėda“ įsigijo UAB „Grigeo Recycling“ akcijų, sudarančių 39,19 proc. UAB „Grigeo Recycling“ įstatinio kapitalo. Sandorio vertė yra 835 200 EUR. Akcijų pardavimo kaina nustatyta atsižvelgiant į nepriklausomo turto vertintojo 2019 m. rugpjūčio 8 d. verslo vertinimo ataskaitą.

Sudarius aukščiau minimas vertybinių popierių (akcijų) pirkimo-pardavimo sutartis, 50 proc. UAB „Grigeo Recycling“ akcijų priklauso Bendrovei, likusios 50 proc. UAB „Grigeo Recycling“ akcijų priklauso Bendrovės 100 proc. valdomai dukterinei bendrovei UAB „Grigeo investicijų valdymas“.

2019 m. rugpjūčio 9 d. Bendrovės audito komiteto nuomone, Bendrovės sandoriai su dukterinėmis bendrovėmis UAB „Grigeo investicijų valdymas“ ir AB „Grigeo Klaipėda“ yra sąžiningi ir pagrįsti Bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorių šalis, atžvilgiu.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801