Paskelbta: 2019-08-13 15:00:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Kita informacija

Šiaulių banko pateikiama informacija 2019 metų pirmojo pusmečio finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymo internetiniame seminare

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Internetiniame seminare 2019-08-13 16:00 Banko administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas komentuoja Banko 2019 metų pirmojo pusmečio finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus.

Pridedame informaciją, pateikiamą seminaro metu.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00

Priedas


Siauliu_bankas_20190813.pdf