Paskelbta: 2019-08-13 12:20:41 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. rugpjūčio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-08-13 12:20 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. rugpjūčio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,2235 0 0 256057,5788
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,3084 27,123 45,6667 212158,6274
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2961 1210,7681 0,4588 748049,4445
INVL Baltijos fondas 37,8905 93,561711 51,860249 117418,787400

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com