Paskelbta: 2019-08-12 16:51:28 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Strateginių alternatyvų apžvalgai AB Šiaulių bankas pasitelkė Wood & Co

Siekdama tolesnės verslo plėtros ir norėdama didinti vertę akcininkams AB Šiaulių banko valdyba (toliau vadinama – banku) priėmė sprendimą atlikti strateginių alternatyvų apžvalgą. Finansiniais patarėjais, konsultuosiančiais banką atliekant apžvalgą, buvo pasirinkti Wood & Co ir Superia Corporate Finance.  2019 m. rugpjūčio 12 d. bankas pasirašė atitinkamą sutartį.

Bankas ir toliau tiki  savo strateginiu verslo planu ir tęs jo įgyvendinimą. Tačiau strateginių alternatyvų apžvalga galimai leis identifikuoti papildomą strateginę banko veiklos kryptį, kuri didintų akcininkų vertę ir galėtų baigtis sandorio  ar kelių sandorių įvykdymu, pavyzdžiui, viešu akcijų siūlymu, papildomų verslų įsigijimu, kreipimųsi dėl įtraukimo į biržos sąrašus kitoje vertybinių popierių biržoje, banko pardavimu strateginiam ar finansiniam investuotojui, susijungimu su trečiąja šalimi, bet kurių iš aukščiau paminėtų veiksmų kombinacija ar bet kuriuo kitu sandoriu.

Bankas nėra nustatęs galutinio strateginių alternatyvų peržiūros grafiko ir neteigia, kad šis procesas būtinai baigsis  kokio nors sandorio, kuris paskelbimu ir įvykdymu. Bankas taip pat neplanuoja skelbti papildomų su strateginių alternatyvų apžvalga susijusių pranešimų, nebent Banko valdyba patvirtintų konkrečius sandorius ar kitaip nustatytų, kad tolesnė informacija turi būti atskleista pagal galiojančius įstatymus.

WOOD & Co yra lyderiaujantis investicinis bankas Vidurio ir Rytų Europoje (www.wood.com).  Superia Corporate Finance yra lyderiaujanti konsultacinių paslaugų įmonė (www.superia.lt).

Papildomą informaciją teikia:
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas +370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt