Paskelbta: 2019-08-12 12:24:28 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. rugpjūčio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-08-12 12:24 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. rugpjūčio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,3534 0 114,081 256057,5788
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,5529 100,3111 26,8694 212177,1711
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2946 0 627,3124 746839,1352
INVL Baltijos fondas 38,0019 51,806357 1,0966 117377,085938

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com