Paskelbta: 2019-08-09 15:30:00 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorių su susijusiomis šalimis

2019 m. rugpjūčio 9 d. AB „Grigeo“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), gavo Bendrovės audito komiteto nuomonę dėl žemiau nurodytų sandorių (toliau – Sandoriai) su susijusiomis šalimis sudarymo:

  1. Tarp Bendrovės ir Bendrovės 100 proc. valdomos dukterinės bendrovės UAB „Grigeo investicijų valdymas“, juridinio asmens kodas 302416687, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ketinamos sudaryti akcijų pasirašymo sutarties, kuria Bendrovė perleis UAB „Grigeo investicijų valdymas“ 100 proc. dukterinės bendrovės UAB „Grigeo Packaging“, juridinio asmens kodas 302329061, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, akcijų mainais už naujai išleidžiamas UAB „Grigeo investicijų valdymas“ akcijas;
  2. Tarp Bendrovės ir Bendrovės 100 proc. valdomos dukterinės bendrovės UAB „Grigeo investicijų valdymas“ ketinamos sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutarties dėl UAB „Grigeo Recycling“, juridinio asmens kodas 302529158, buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, akcijų, sudarančių 10,81 proc. UAB „Grigeo Recycling“ įstatinio kapitalo, pardavimo Bendrovei;
  3. Tarp Bendrovės ir Bendrovės netiesiogiai valdomos dukterinės bendrovės AB „Grigeo Klaipėda“, juridinio asmens kodas 141011268, buveinės adresas Nemuno g. 2, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ketinamos sudaryti akcijų pirkimo-pardavimo sutarties dėl UAB „Grigeo Recycling“ akcijų, sudarančių 39,19 proc. UAB „Grigeo Recycling“ įstatinio kapitalo, pardavimo Bendrovei.

Bendrovės audito komiteto nuomone, Bendrovės ketinami sudaryti Sandoriai su susijusiomis šalimis yra sąžiningi ir pagrįsti Bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra Sandorių šalis, atžvilgiu.

Bendrovės akcininkai gali kreiptis dėl audito komiteto nuomonės kopijos pateikdami Bendrovei  rašytinį prašymą adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika arba perduodami jį elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu info@grigeo.lt. Bendrovė ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos šios nuomonės kopiją perduos akcininkui pasirašytinai, išsiųs registruotu laišku arba perduos elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone Bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16 val., apie pageidavimą susipažinti pranešęs el. paštu info@grigeo.lt arba tel. +370 5 243 5801 prieš 1 darbo dieną.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801