Avaldatud: 2019-08-09 14:00:00 CEST
Inbank
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused Inbank AS-i juhatuses

AS-i Inbank nõukogu valis panga juhatuse liikmeks ning finantsjuhiks Jaanus Kõusaare, kelle volitused algavad 12.08.2019 ning kutsus juhatusest tagasi senise riskijuhi Ivar Kallasti. Ivar Kallasti volitused lõppevad 31.08.2019. Uueks Inbanki riskijuhiks nimetati senine finantsjuht ja juhatuse liige Marko Varik.

Jaanus Kõusaar liitub Inbanki juhatusega olles töötanud Inbankis investeerimisprojektide juhina. Varasemalt on Jaanus Kõusaar olnud finantsdirektor Eesti Meedias ja Saku ning Aldarise Õlletehases ning tegutsenud finants- ja juhtimisnõustajana nii Eestis kui mitmetes Euroopa riikides.

Pärast Jaanus Kõusaare lisandumist kuulub Inbanki juhatusse alates septembrist viis liiget: juhatuse esimees Jan Andresoo, riskijuht Marko Varik, äriprotsesside juht Liina Sadrak, grupi äriarenduse juht Piret Paulus ning finantsjuht Jaanus Kõusaar.

Jaanus Kõusaar ei kuulu muude äriühingute juhtorganitesse ning käesoleval hetkel ei kuulu talle Inbanki aktsiaid.