Publicēts: 2019-08-08 13:09:15 CEST
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Baltic Dairy Board ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta

2019.gada 7.augustā  Zemgales rajona tiesa pieņēma lēmumu ierosināt SIA “Baltic Dairy Board tiesiskās aizsardzības procesa lietu.

Tiek noteikts termiņš līdz 2019.gada 7.oktobrim tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izstrādei un saskaņošanai ar kreditoriem, iesniedzot to apstiprināšanai tiesā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noteiktā saskaņošanas termiņa beigām. 
 

 

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv