Paskelbta: 2019-08-08 12:28:31 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. rugpjūčio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-08-08 12:28 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. rugpjūčio 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,278 0,6274 41,618 256185,8031
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,4633 348,791 2088,3919 211259,4172
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2736 0 1833,8151 747479,8323
INVL Baltijos fondas 37,9392 142,737064 39,626369 115378,102543

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com