Paskelbta: 2019-08-06 12:25:24 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. rugpjūčio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-08-06 12:25 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. rugpjūčio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,1402 0 0,5452 256779,6325
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,8559 20,0062 417,0785 212887,1503
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2753 0 122,3071 749770,4692
INVL Baltijos fondas 38,1087 135,31687 22,785872 115017,661215

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com