Paskelbta: 2019-08-05 15:50:21 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energija“, UAB, pavadinimo keitimo

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Kaip skelbta anksčiau, Bendrovė 2019 m. balandžio 16-17 d. Valstybiniam patentų biurui ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) pateikė paraiškas registruoti prekės ženklus „Ignitis“, „Ignitis power“, „Ignitis gamyba“, „Ignitis renewables“, „Ignitis grupė“, „Ignitis group“ ir su jais susijusius vizualinius apipavidalinimus – logotipus.

Bendrovė informuoja, kad atsižvelgiant į planus keisti prekės ženklus, Bendrovės valdyba priėmė sprendimą pakeisti „Lietuvos energija“, UAB, įstatus, juose pakeičiant juridinį pavadinimą į UAB „Ignitis grupė“. Bendrovės akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija įstatų pakeitimui pritarė rugpjūčio 5 d.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupei priklausančių įmonių (toliau – Grupė) mastu taip pat planuojama keisti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pavadinimą į AB „Ignitis gamyba“, UAB Lietuvos energija renewables – UAB „Ignitis renewables“, o UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ juridinį pavadinimą planuojama keisti į UAB „Ignitis“.

Pagrindinė planuojamo pokyčio priežastis yra siekis konsoliduoti skirtingus „Lietuvos energija“, UAB, ir Grupės įmonių turimus prekės ženklus po vienu moderniu, tarptautiniu prekės ženklu, taip ilguoju laikotarpiu efektyvinant išlaidas komunikacijai.

Planuojama, kad naujas prekės ženklas ir juridinis pavadinimas visuomenei bus pristatyti rugsėjo mėnesį. Pažymėtina, kad Grupei priklausančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ prekės ženklas nesikeis.

Informacija apie konkrečius sprendimus bus atskleista laikantis teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos viešą atskleidimą, reikalavimų bei užtikrinant suinteresuotų šalių reikiamą, pakankamą ir išsamų informavimą.

Artūras Ketlerius, „Lietuvos energija“, UAB, Ryšių su visuomene vadovas, tel. 8 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt