Paskelbta: 2019-08-05 12:26:16 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. rugpjūčio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-08-05 12:26 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. rugpjūčio 02 d.. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,4788 1,955 0 256780,1777
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,4212 49,7081 6,8512 213284,2226
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2895 896,4022 0 749892,7763
INVL Baltijos fondas 38,1095 3,901127 1257,104449 114905,130217

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com