Paskelbta: 2019-08-02 14:51:54 CEST
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Juridinių asmenų registre įregistruota pakeisti AB „Snaigė” įstatai

2019 m. liepos 30 d. Juridinių asmenų registre įregistruota AB “Snaigė” įstatai su pakeitimais. Įstatų pakeitimai buvo patvirtinti 2019 m. gegužės 15 d. pakartotiniame visuotiniame eiliniame akcininkų susirinkime atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, t.y. papildyta įstatų 6.3 p. suteikiant valdybai įgaliojimus steigti komitetus ir dėl priežiūros funkcijų atlikimo.

Finansų direktorius
Mindaugas Sologubas

Priedas


2019-07-30_JAR__iregistruoti_istatai.pdf