Paskelbta: 2019-08-02 08:17:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Dėl bendro AB „Žemaitijos pienas“ balsavimo teisių skaičiaus, kapitalo ir kitų duomenų


2019 m. liepos 21 d. įsigaliojus teisinio reguliavimo pasikeitimams apskaičiuojant asmens turimus balsus perskaičiuotas ir Bendrovės bendras balsų skaičius. Atsižvelgiant į Vertybinių popierių įstatymo 16 str. 2 str., taip pat į Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 dalies reguliavimo pasikeitimus, taip pat vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 19 str. 2 d., pateikiame informaciją  apie AB „Žemaitijos pienas“ bendrą jos išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį, įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę ir kitus duomenis. Duomenys teikiami 2019 m. rugpjūčio 01 d. būklei.

Akcijų klasė, rūšisBendras akcijų skaičius (vnt.)/bendras balsų skaičius (vnt.)Akcijos nominali vertė (EUR)Bendrovės įstatinis kapitalas (EUR)Įstatinio kapitalo dalis (%) 

ISIN kodas
 

Bendrovės valdomas akcijų skaičius/proc.
Paprastosios vardinės akcijos[1] 

48 375 000/
48 375 000[2]

 
0,2914 028 750100 

 

LT0000121865

 
 

3 416 763/
7,06

Teisininkas
Gintaras Keliauskas
+ 370 444 22208
[1] Paprastosios akcijos – tai įprastos bendrovės akcijos, kurios nesuteikia specialių privilegijų ar teisių apribojimų. Tai bendrovės akcinio kapitalo dalys, kurių savininkai (akcininkai) tampa bendrovės nariais, turinčiais teisę balsuoti metiniuose susirinkimuose, gauti dividendus iš bendrovės pelno, taip pat turėti kitas įstatymuose numatytas teises ir pareigas.

[2] Bendras balsų skaičius apskaičiuotas atsižvelgiant į visas tos pačios klasės akcijas (VPĮ 16 str. 2 d.), kuriomis suteikta balsavimo teisė neatsižvelgus į tai, jog 2019 m. rugpjūčio 01 d. AB “Žemaitijos pienas” valdo 3 416 763 vnt. savų akcijų.