Publicēts: 2019-07-31 12:00:09 CEST
Storent Investments
Finanšu informācija

Storent Investments AS Starpposma ziņojums par 2019.gada 2.ceturksni

Iekšēja informācija, 2019-07-31 12:00 CEST --  

Storent grupas kopējie ieņēmumi 2019. gada 2. ceturksnī nedaudz pieauga, salīdzinājumā ar to pašu periodu 2018. gadā. Rezultāti mainās atkarībā no konkrētās valsts. Nomas ieņēmumi pieauga lielākoties pateicoties Storent spēcīgajai pozīcijai Latvijas un Lietuvas tirgos. Latvijas un Lietuvas uzņēmumi ir visienesīgākās vienības Storent grupā.

Kopumā ņemot, 2. ceturksnis Storent grupā ir ir uzskatāms par veiksmīgu. Grupas vadība turpinās darbu ar reģioniem, kuri neuzrādīja pozitīvus rezultātus. 3. ceturkšņa prognozes ir visām valstīm pozitīvas, būvniecības sezona ir klāt un vairāki gan lielāki, gan vidēja mēroga projekti ir aizsākušies. 

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


STORENT starpposma zinojums 2019 Q2 LV.pdf