Avaldatud: 2019-07-30 15:15:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Poolaastaaruanne

Pro Kapitali 2019. aasta esimese poolaasta müügitulu kasvas 49% võrra 22,5 miljoni euroni

Pro Kapital lõpetas 2019. aasta esimesed 6 kuud tugevate tulemustega nii müügitulude kui brutokasumi osas. Käesoleva aasta esimese poolaasta müügikäive kasvas 49% võrra 22,5 miljoni euroni, võrreldes 15,1 miljoni euroga möödunud aasta sama perioodi jooksul. 2019. aasta teise kvartali müügitulu oli 12 miljonit eurot, võrreldes 8,3 miljoni euroga 2018. aasta teises kvartalis.

2019. aasta esimese kuue kuu müüki mõjutasid oluliselt aktiivne müügitegevus Vilniuses, Šaltiniu Namai Attico viies uues kortermajas, Kristina Majade arendusprojektis Tallinnas, River Breeze Residence’s Riias aga ka 2018. aasta lõpul avatud T1 renditulust. Meie müügitulu sõltub elamukinnisvara valmimisest, kuna kinnisvara müügitulu kajastatakse peale notariaalsete müügilepingute allkirjastamist ning vara kliendile üleandmist. Aktiivse müügitegevuse tulemusel kujunes 2019. aasta esimese poole ärikasumiks 5,1 miljonit eurot, võrreldes 4,4 miljonilise ärikasumiga 2018. aasta samal perioodil. Teise kvartali ärikasum oli 2019. aastal 2,5 miljonit eurot ning 2018. aastal 3,7 miljonit eurot. 34% muutust äritulemis mõjutas 2018. aasta teises kvartalis erakorraline kinnisvara ümberhindlus 1,9 miljoni euro ulatuses. Ettevõtte tulemusi mõjutas ka T1 projektiga seonduv 3,5 miljoniline intressikulu, mida varasemalt kapitaliseeriti kinnisvarainvesteeringute koosseisus. 2019. aasta esimese poolaasta puhaskahjumiks kujunes 276 tuhat eurot, võrreldes 2,8 miljoni eurose puhaskasumiga 2018. aasta samal perioodil.
Ettevõte näeb müügitulude ja äritegevuse stabiilset kasvu ka tulevastel perioodidel ning seda kogu äritegevust läbivalt. Samuti püüame leida võimalusi finantskulude vähendamiseks läbi olemasolevate võlainstrumentide refinantseerimise.

2019. aasta esimese kuue kuu ning teise kvartali tulemuste tutvustamiseks korraldas Pro Kapital täna investorite veebikonverentsi, mida on võimalik kuulata siin: https://youtu.be/vuO6UUQr9-U

Teatele on lisatud ka veebikonverentsi inglise keelne presentatsioon.

Manus


Webinar_presentation_Q2.pdf