Publicēts: 2019-07-30 10:55:04 CEST
Storent Investments
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Storent Investments AS revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31.decembrī (IFRS)

Iekšēja informācija, 2019-07-30 10:55 CEST --  

Ar šo AS Storent Investments publicē 2018.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


Storent Investments gada parskats 2018 IFRS.pdf