Paskelbta: 2019-07-29 15:15:00 CEST
Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Dėl AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų suteikiamų balsų skaičiaus nuo 2019 m. liepos 21 d.

AB „INVL Baltic Farmland“ pranešimo skelbimo metu yra įgijusi  63.039 vnt. savų akcijų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) redakcija, įsigaliojusia nuo 2019 m. liepos 21 d., laikoma, kad emitento turimos savos akcijos nėra išskaičiuojamos iš bendro emitento akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir yra neįskaitomos skaičiuojant emitento visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ išleistų akcijų informaciją:

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas LT0000128753
LEI kodas 5299000AUE9M1W13ZQ36
Trumpinys INL1L
Birža AB Nasdaq Vilnius, XLIT
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
Įstatinis kapitalas (EUR) 954.549,21
1 (vienos) akcijos nominali vertė (EUR) 0,29
Akcijų kiekis (vnt.) 3.291.549
Bendras išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius (vnt.) 3.291.549
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.) 3.228.510

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas egle.surpliene@invaldainvl.com