Avaldatud: 2019-07-25 15:30:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

ASi Tallinna Vesi 2019. aasta 2. kvartali tootmistulemused

2019. aasta teises kvartalis saavutas Tallinna Vesi väga head tootmistulemused. Püsivalt rõõmustavad on tulemused nii joogivett kui ka reovett puudutavates näitajates, samuti on heal tasemel ettevõtte klienditeenindus. 

Kindel veeteenus

2019. aasta teises kvartalis püsis joogivee kvaliteet väga hea. Tarbija kraanist võetud proovide vastavus nõuetele oli 99,17%. Kokku võeti teises kvartalis 725 veeproovi. Veekvaliteedi tagamisel on väga oluline nii Ülemiste veepuhastusjaama spetsialistide asjatundlik töö puhastusprotsesside juhtimisel kui ka veetorustike uuendamisel ja hooldamisel. Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta oli teises kvartalis 2 tundi ja 39 minutit, samas kui 2018. aasta samal perioodil kestis katkestus keskmiselt 3 tundi ja 35 minutit.

Jätkame sihipäraseid investeeringuid, et tagada võrkude jätkuv töökindlus. 2019. aasta teises kvartalis teostasime koostöös Tallinna linnaga vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöid näiteks Reidi teel ja Hiiu-Suurtüki ristmikul.

Lekete tase veevõrgus püsib samuti rekordiliselt madal. Kui eelmise aasta teises kvartalis oli lekete tase veevõrgus 13,0%, siis tänavu jäi näitaja vaid 11,6% juurde.

Tasemel teenindus 

Tipptasemel tootmistulemuste kõrval on ettevõtte jaoks oluline ka väga hea klienditeeninduse pakkumine. Oleme seadnud endale selged ja pinguldavad eesmärgid ning anname klientidele lubadusi nii suhtluse kui ka probleemide lahendamise kiiruse osas. 2019. aasta esimeses pooles ei õnnestunud meil kahe katkestuse puhul tagada veevarustust täpselt lubatud ajaks, mistõttu maksime 56-le kliendile rahalist kompensatsiooni.

Samuti peame oluliseks, et kliendid saaksid endale olulise info või vastuse küsimustele võimalikult kiiresti. Selleks mõõdame pöördumistele vastamise kiirust ja oleme seadnud eesmärgiks, et kõigile vähem keerukatele kirjalikele kontaktidele vastame hiljemalt kahe tööpäeva jooksul – seda eesmärki oleme suutnud tänavu sajaprotsendiliselt täita.

Klientide rahulolu suurendamiseks oleme pidevalt arendamas oma teeninduskanaleid ja otsimas viise, kuidas muuta protsessid klientide jaoks kiiremaks ja mugavamaks. Teises kvartalis käivitasime SMS-teavituste süsteemi, mille abil saame tulevikus kliente näiteks katkestustest või kokkulepitud kohtumistest operatiivsemalt teavitada. Aasta teises pooles tutvustame oma klientidele uuenenud iseteeninduskeskkonda internetis ja oleme kaasajastamas ka mobiilirakendust. 

Hoiame keskkonda 

2019. aasta teises kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi kõigile esitatud nõuetele. Puhastusprotsessi tõhususe ja heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas heitvees. Heitveelabor teostab analüüse reoveepuhastuse erinevatest etappidest. Saadud info võimaldab meil veelgi tõhustada puhastusprotsessi ja tõsta heitvee kvaliteeti.

TegevusnäitajaÜhik2019 6 kuud2018 6 kuud2019 Q22018 Q2
Joogivesi     
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele%99.5%99.9%99.2%100.0%
Veekadu jaotusvõrgus%12.2%14.1%11.6%13.0%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundidesh2.633.282.673.58
Reovesi     
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arvArv302295143139
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arvArv59503025
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele%100%100%100%100%
Klienditeenindus     
Kaebuste arvArv81694148
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal Arv17210114587
Kliendikontaktide arv veesurve teemalArv154183100145
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohtaArv542516214266
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul%100.0%100.0%100.0%100.0%
Lubaduste mittetäitmise arvArv56315628
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust%97.7%94.4%98.4%93.7%


Eliis Vennik
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
AS Tallinna Vesi
Tel: (+372) 62 62 275
Eliis.vennik@tvesi.ee