Avaldatud: 2019-07-19 16:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

AS Tallinna Vesi esitas kahju hüvitamise nõuet puudutavas vaidluses Konkurentsiametiga Riigikohtule kassatsioonkaebuse

AS Tallinna Vesi esitas Tallinna Ringkonnakohtu 19. juuni 2019. a otsuse osas haldusasjas 3-14-363 kassatsioonkaebuse Riigikohtule. Tallinna Ringkonnakohtu otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Haldusasi puudutab AS Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013-2017. Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebused 19.11.2018 otsusega rahuldamata. AS Tallinna Vesi esitas halduskohtu otsuse peale 19.12.2018 apellatsioonkaebuse. Tallinna Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse 19.06.2019 rahuldamata.

Haldusasi 3-14-363 on eraldiseisev 21. juunil 2019 lõppenud rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus vahekohus otsustas enamushäältega ASi Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada. AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudsid vahekohtumenetluses Eesti Vabariigilt kahju hüvitamist Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee