Paskelbta: 2019-07-19 15:05:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

Vilija Milaševičiutė 
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102


Priedai


2019-07-18 Pranešimas apie vadovaujamas pareigas.pdf
2019-07-19 Pranešimas apie vadovaujamas pareigas.pdf