Paskelbta: 2019-07-22 08:07:16 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Pradėta listingavimo procedūra dėl UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I obligacijų įtraukimo į prekybą alternatyviojoje rinkoje Nasdaq Baltic First North

2019 m. liepos 17 d. uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtai investicinei bendrovei UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I pateikus paraišką ir kitus dokumentus dėl obligacijų įtraukimo į prekybą alternatyviojoje rinkoje First North, Nasdaq Vilnius pradėjo obligacijų įtraukimo į prekybą procedūrą.  

Nasdaq Vilnius sprendimas dėl UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I obligacijų įtraukimo į prekybą alternatyviojoje rinkoje First North bus paskelbtas atskiru Nasdaq Vilnius pranešimu.

Papildomai skelbiamas atnaujintas Informacinis dokumentas (šio pranešimo priede).

Daugiau informacijos galima rasti Capitalica Asset Management internetiniame tinklalapyje.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Capitalica informacinis dokumentas 2019 07 16.pdf