Offentliggjort: 2019-07-18 14:18:39 CEST
Small Cap Danmark A/S
Halvårsrapport

Børsmeddelelse nr. 18.2019, Delårsrapport 1. halvår 2019

SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2019, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Resultatet i 1. halvår 2019 var 0,2 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 0,3%.
  • I 2. kvartal 2019 var resultatet negativt på 1,3 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -1,4%.
  • Indre værdi pr. 30. juni 2019 var 10,2 kr. pr. aktie efter udbetaling af ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie i 2. kvartal 2019. Ultimo 2018 var indre værdi 20,1 kr. pr. aktie.
  • Børskursen pr. 30. juni 2019 var 10,0 kr. pr. aktie, svarende til en discount på 1,9% i forhold til indre værdi. Ultimo 2018 var børskursen 18,8 kr. pr. aktie, hvilket modsvarede en discount på 6,5%.
  • Pr. 30. juni 2019 udgjorde egenkapitalen 38,1 mio. kr., som var sammensat af likvider m.m. på 13,0 mio. kr. samt Rias aktier for 25,1 mio. kr.
  • Bestyrelsens beslutning om at afhænde Rias aktierne i et offentligt udbud blev aflyst på anmodning fra Strategic Investment A/S efter køb af yderligere 525.000 aktier i SmallCap Danmark A/S, hvorved ejerandelen kom op på 41,77%.
  • I henhold til gældende regler fremsatte Strategic Investment A/S d. 18. juni 2019 et pligtmæssigt offentligt købstilbud på samtlige aktier i SmallCap Danmark A/S på samme vilkår som de senest erhvervede aktier, svarende til 10 kr. pr. aktie. Tilbudsperioden udløb den 17. juli 2019. Strategic Investment A/S har ved købstilbuddet erhvervet yderligere 603.807 aktier i SmallCap Danmark A/S, hvorved ejerandelen nu udgør 57,9%.
  • SmallCap Danmark A/S forventer uændret for 2019 driftsomkostninger i størrelses­ordenen 5 mio. kr.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Adm. direktør

Vedhæftet fil


AS_18_2019_Delårsrapport1H19_180719.pdf