Paskelbta: 2019-07-18 13:06:57 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ pakartotinį neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), 2019 m. liepos 18 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2019 m. liepos 18 d. Bendrovės pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:


  1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimo perleisti suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą į dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“ patvirtinimo:

„Atsižvelgiant į tai, kad nebėra teisinės ir faktinės galimybės atlikti suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklos perleidimą pagal 2019-02-01 uždarosios akcinės bendrovės korporacijos "Matininkai", kodas 121913439, nepriklausomo turto vertinimo ataskaitą, kadangi po turto vertinimo dienos (2018-12-31) yra praėję daugiau kaip 6 mėn., atidėti klausimo priėmimą iki bus atliktas naujas vertinimas dėl investavimo į dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“ veiklą.“


  1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimo suteikti garantiją už UAB „SGD terminalas“ įsipareigojimų vykdymą pagal laivo nuomos sutartį patvirtinimo:

„Atsižvelgiant į tai, jog yra priimtas sprendimas atidėti sprendimo dėl suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklos perleidimo priėmimą, atidėti AB „Klaipėdos nafta“, kaip patronuojančios bendrovės, garantijos suteikimo UAB Hoegh LNG Klaipėda ir HÖEGH LNG LTD už UAB „SGD terminalas“ įsipareigojimų vykdymą klausimo svarstymą iki bus priimamas sprendimas dėl suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklos perleidimo UAB „SGD terminalas“.


  1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo:

„Atsižvelgiant į tai, jog atidedamas sprendimo dėl suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklos perleidimo priėmimas, atidėti AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo klausimo svarstymą iki bus priimamas sprendimas dėl suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklos perleidimo UAB „SGD terminalas“.”
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594