Avaldatud: 2019-07-17 14:45:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

LHV Group-i täiendavate aktsiate noteerimisest Balti põhinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2019-07-17 14:45 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 17. juuli 2019. a otsusele noteeritakse ja võetakse AS-i LHV Group töötajate optsiooniprogrammi raames täiendavalt emiteeritud 237 594 aktsiat kauplemisele Börsi põhinimekirjas.

AS-i LHV Group ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on reede, 19 juuli 2019. a. Juhul, kui peaks ilmnema ettenägematuid takistavaid asjaolusid, siis sellele lähedane kuupäev. Seega kaubeldakse alates 19. juulist või sellele lähedasest kuupäevast nimetuse LHV1T all kokku 26 254 079 LHV Group-i aktsiaga (ISIN: EE3100073644).

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.