Publicēts: 2019-07-17 12:00:52 CEST
Grindeks
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019. gada 17. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Sabiedrības peļņas sadale

Izmaksāt akciju sabiedrības „Grindeks” akcionāriem dividendēs EUR 12 268 800, kas sastāda EUR 1,28 (viens eiro divdesmit astoņi centi) uz katru akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās akciju sabiedrības „Grindeks” peļņas, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2019. gada 30. jūliju, dividenžu aprēķina datumu 2019. gada 31. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2019. gada 01. augustu.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

AS „Grindeks” valdes vārdā -
Valdes loceklis J.Romanovskis,
Valdes loceklis J.Hmeļņickis


Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

www.grindeks.lv