Avaldatud: 2019-07-17 12:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Baltic Horizon Fund täiendavate fondiosakute noteerimisest Balti fondinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2019-07-17 12:00 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 17. juulil 2019. a otsusele noteeritakse ja võetakse Northern Horizon Capital AS'i valitsetava fondi Baltic Horizon Fund’i täiendavalt emiteeritud 2 951 158 osakut kauplemisele Börsi fondinimekirjas.

Baltic Horizon Fund’i ülalnimetatud osakute esimeseks kauplemispäevaks on reede, 19. juuli 2019. a. Juhul, kui peaks ilmnema ettenägematuid takistavaid asjaolusid, siis sellele lähedane kuupäev. Seega kaubeldakse alates 19. juulist või sellele lähedasest kuupäevast nimetuse NHCBHFFT all kokku 100 915 202 Baltic Horizon Fund’i  osakuga (ISIN: EE3500110244).

Baltic Horizon Fund’i prospekt, prospekti lisa ja prospekti kokkuvõted asuvad Nasdaq Baltic kodulehel emitendi detailvaates: http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=EE3500110244&list=5&currency=EUR&pg=nontradeddetails&tab=company

   

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.