Publicēts: 2019-07-16 14:35:47 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Uzsākta SIA AgroCredit Latvia obligāciju kotēšanas procedūra

Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, Nasdaq Riga ir uzsākusi kotēšanas procedūru sekojošu SIA AgroCredit Latvia papildu obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā: 

ISIN Nominālvērtība Emisijas apjoms Valūta Dzēšanas termiņš
LV0000802106 5 000 250 000 EUR 31.12.2026

   

Uz kotēšanas pieteikuma iesniegšanas brīdi ir emitētas 750 obligācijas ar kopējo vērtību 3 750 000 EUR. Pirmais iekļaušanas datums Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā bija 2016. gada 26. augusts. Saskaņā ar emisijas prospektu SIA AgroCredit Latvia ir tiesības emitēt vēl papildus 1 250 obligācijas līdz 2026. gada 1. decembrim, sasniedzot kopējo emisijas apjomu 10 000 000 EUR.

Norēķinu datums papildus emitējamajām 50 obligācijām, par kurām ir iesniegts Kotēšanas pieteikums, ir 2019. gada 18. jūlijs.

Nasdaq Riga valdes lēmums par obligāciju iekļaušanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

Pielikumā: SIA AgroCredit Latvia obligāciju emisijas prospekts.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com
 

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 


2907_2016_AgroCredit_Emisijas_Prospekts.pdf