Publicēts: 2019-07-15 15:35:14 CEST
PATA Saldus
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "PATA Saldus" 2019. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti

AS "PATA Saldus", Reģ Nr. 40003020121, paziņo kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektus.

Pielikumā: 2019. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti.

 

 

Akciju sabiedrības „PATA Saldus ” valde  

 

Papildus informācija:
Linda Ķilevica
AS „PATA Saldus” biroja vadītāja
Tel.: (+371) 63807072
E-pasts: info@patasaldus.lv


PATA Saldus_akcionāru_sapulces_lēmumu_projekti_2019_LV.pdf