Publicēts: 2019-07-15 15:08:06 CEST
Latvenergo
Iekšējā informācija

Par AS "Latvenergo" Revīzijas komiteju

Rīga, 2019-07-15 15:08 CEST -- Š.g. 19.jūnijā AS “Latvenergo” akcionāru sapulcē uz trīs gadu pilnvaru termiņu tika ievēlēta Revīzijas komiteja šādā sastāvā -  Torbens Pedersens, Svens Dinsdorfs, Marita Salgrāve, Renārs Degro un Kristaps Stepanovs.

Torbens Pedersens, Svens Dinsdorfs un Marita Salgrāve ir neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi un bija strādājuši arī iepriekšējā Revīzijas komitejas sastāvā, savukārt, Renārs Degro un Kristaps Stepanovs bija š.g. 19.jūnijā ievēlētās padomes locekļi.

No Renāra Degro un Kristapa Stepanova ir saņemti paziņojumi par Revīzijas komitejas locekļa amata atstāšanu, līdz ar to, AS "Latvenergo" Revīzijas komiteja turpina darbu trīs locekļu sastāvā.

Kā jau iepriekš minēts, šobrīd Ekonomikas ministrija ir uzsākusi jaunās padomes locekļu atlases procedūru, lai atbilstoši tiesību normu regulējumam un labas pārvaldības praksei pēc iespējas ātrāk atlasītu jauno padomes sastāvu.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.