Paskelbta: 2019-07-15 11:14:14 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

Vilnius, Lithuania, 2019-07-15 11:14 CEST -- AB Nasdaq Vilnius 2019 m. liepos 15 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650053
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB04024C
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB04024C
Atsiskaitymo data 2019-07-17
Išpirkimo data 2024-04-17
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,4
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,090
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,113
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,135
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 73 900 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 30 000 000,00
Apyvarta, EUR 30 437 832,56

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.