Avaldatud: 2019-07-12 16:08:14 CEST
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS-i PRFoods auditeerimata konsolideeritud müügikäive juuni 2019

PRFoodsi 2019. aasta juunikuu auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 6,78 miljonit eurot, 0,33 miljonit eurot ehk 4,6% vähem kui 2018. aasta juunis.

Grupi ühinemiseelsete ettevõtete käive kahanes aasta võrdluses 0,38 miljonit eurot, muuhulgas ühe 0,31 miljoni euro suuruse kampaania lükkumisega juulisse. Suurbritannia ettevõtete käive kahanes 0,16 miljonit eurot ning Trio Trading Ab Oy käive suurenes 0,21 miljonit eurot.

Grupi müügikäibe vähenemine tuli kuum- ja külmsuitsutatud ning kala ja kalafilee tootegruppidest, mille käive vähenes vastavalt 0,42 miljonit eurot ja 0,21 miljonit eurot. Muude kalatoodete tootegrupi käive suurenes 0,19 miljonit eurot ning muu käive 0,11 miljonit eurot.

Kala ja kalafilee tooterühma osakaal kogukäibest vähenes võrreldes eelmise aasta juunikuuga 1,0 protsendipunkti ning kuum- ja külmsuitsutatud toodete osakaal 4,1 protsendipunkti. Muude kalatoodete osakaal suurenes 3,4 protsendipunkti.

Käive toodete lõikes, mln EUR06 2019Osakaal, %06 2018Osakaal, %
Kala ja kalafilee2,9643,70%3,1844,70%
Kuum- ja külmsuitsutatud tooted2,7841,03%3,2045,08%
Muud kalatooted 1,0315,26%0,8411,82%
Muu käive0,000,01%-0,11-1,61%
Kokku 6,78100,00%7,10100,00%

Võrreldes 2018. juuniga vähenes jaekettide ja hulgimüügi kliendigrupi osakaal käibest vastavalt 2,5 ja 2,7 protsendipunkti. HoReCa käibe osakaal suurenes 3,5 protsendipunkti.

Käive kliendigrupiti, mln EUR06 2019Osakaal, %06 2018Osakaal, %
Jaeketid2,6939,71%3,0042,17%
Hulgimüük 2,3434,48%2,6437,17%
HoReCa 1,6424,19%1,4720,73%
Muu käive0,111,62%-0,01-0,07%
Kokku 6,78100,00%7,10100,00%

Kolme suurima sihtturu käive oli 2019. aasta juunis kokku 6,32 miljonit eurot ja see moodustas 93,3% kogukäibest.

Käive riigiti, mln EUR06 2019Osakaal, %06 2018Osakaal, %
Soome5,1576,01%5,1572,43%
Suurbritannia0,8913,10%1,0014,02%
Eesti0,284,18%0,344,82%
Muud riigid0,466,72%0,628,73%
Kokku 6,78100,00%7,10100,00%

Muudest riikidest olid suurima käibega Prantsusmaa (käive 2019 juuni: 0,10 miljonit eurot), Belgia (0,10 miljonit eurot), Kreeka (0,06 miljonit eurot) ja Rootsi (0,05 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee